Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Tekton B.V. Alle auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten op de inhoud van de website, waaronder teksten, vormgeving, logo's, foto's, films en beelden, behoren toe aan Tekton B.V.
Het is niet toegestaan de teksten, logo’s, foto’s en andere inhoud van de website te kopiëren, te verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tekton B.V.

Tekton B.V. stelt op deze website teksten en foto’s ter beschikking om bezoekers te informeren over de diensten die zij aanbiedt. Wij doen ons best ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en actueel is, maar kunnen hier geen garantie voor geven.
Tekton B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die bezoekers of gebruikers van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website.

Tekton B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen doen.

Mogelijk wordt op deze website via hyperlinks verwezen naar externe websites waarover Tekton B.V. geen controle heeft. In dat geval draagt Tekton B.V. geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die externe websites, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Tekton B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die bezoekers of gebruikers van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites waarnaar op deze website wordt verwezen.